Please wait. Loading...
 
Αποστολή σε φίλο
 
Δημοσθένης Μπούρος - "Pleural Disease"
Πνεύμων 2010, 23(3):310-311
ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥΗ 2η Έκδοση του βιβλίου Pleural Disease, με υπεύθυνο έκδοσης τον Καθηγητή κ. Δημοσθένη Μπούρο από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης, που έρχεται για να μας προσφέρει σύγχρονες πληροφορίες πάνω στο ευρύ πεδίο των παθήσεων του υπεζωκότα, αποτελεί τη συνέχεια της πολύ επιτυχημένης 1ης έκδοσης πριν από 6 έτη. Το γνωστικό αντικείμενο που καλύπτεται από αυτό το βιβλίο ενσωματώνει μερικά από τα πιο συχνά κλινικά προβλήματα στην άσκηση της σύγχρονης κλινικής Πνευμονολογίας. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι μια αναζήτηση στο PubMed στις αρχές του Ιουλίου του 2010 στο θέμα “pleural disease” ανέδειξε περισσότερες από 50.000 δημοσιεύσεις, που μειώθηκαν σε έναν αριθμό μόλις κάτω από τις 30.000 όταν χρησιμοποιήθηκαν οι περιορισμοί “human” και “English”. Το βιβλίο περιλαμβάνει 45 κεφάλαια στις 816 σελίδες του, που καλύπτουν όλα τα θέματα των παθήσεων του υπεζωκότα που μπορεί να ενδιαφέρουν κάθε Πνευμονολόγο, αλλά και ιατρούς πολλών άλλων ειδικοτήτων, όπως οι Παθολόγοι, οι Καρδιολόγοι, οι Ογκολόγοι, οι Ακτινολόγοι, οι Εντατικολόγοι, οι Θωρακοχειρουργοί και οι Παιδίατροι. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το φάσμα των παθήσεων του υπεζωκότα, μπορεί να φανεί χρήσιμο σε ερευνητές, καθώς και σε ειδικευόμενους ή φοιτητές.

Το βιβλίο ακολουθεί μια σαφή και λογική αλληλουχία στη δομή του. Αρχίζει με τις βασικές έννοιες που μπορεί να είναι χρήσιμες για την κατανόηση των βασικών μηχανισμών του υπεζωκότα σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις και συνεχίζεται με τις απεικονιστικές μεθόδους, με ιδιαίτερη έμφαση στο ταχέως εξελισσόμενο αντικείμενο της υπερηχοτομογραφίας του υπεζωκότα. Ακολουθούν οι βασικές διαγνωστικές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, που περιλαμβάνουν πολύ ενδιαφέροντα κεφάλαια πάνω στην επεμβατική ακτινολογία και τη μη χειρουργική θωρακοσκόπηση (medical thoracoscopy), τόσο από τη διαγνωστική όσο και από τη θεραπευτική σκοπιά. Τα επόμενα κεφάλαια αποτελούν τις βασικές γνώσεις για κάθε κλινικό ιατρό που ασχολείται με υπεζωκοτικές παθήσεις, με ιδιαίτερα σημαντικό εκείνο που έγραψε ο Richard Light για την “αντιμετώπιση της αδιάγνωστης εμμένουσας υπεζωκοτικής συλλογής”. Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου ασχολείται με τις λοιμώδεις και κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές, αναλύοντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους για τη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Οι Θωρακοχειρουργοί και οι Πνευμονολόγοι θα βρουν πολύ χρήσιμα τα κεφάλαια για τις μετεγχειρητικές υπεζωκοτικές συλλογές, τη χειρουργική αντιμετώπιση του εμπυήματος και της εξωπνευμονικής πνευμονεκτομής για διάχυτο κακόηθες μεσοθηλίωμα αρχικού σταδίου, που πραγματεύονται σπάνια αλλά δύσκολα προβλήματα στην καθημερινή κλινική πράξη. Άλλες πνευμονικές παθήσεις που επιπλέκονται από παθήσεις του υπεζωκότα, όπως οι διάμεσες πνευμονοπάθειες και η πνευμονική εμβολή, έχουν καλυφθεί λεπτομερώς. Έχουν καλυφθεί επίσης όλες οι σύγχρονες διαγνωστικές δοκιμασίες, αλλά και οι νεότερες χειρουργικές και μη χειρουργικές τεχνικές για τη διάγνωση των υπεζωκοτικών παθήσεων, όπως η μη χειρουργική θωρακοσκόπηση, το υπεζωκοτικό έκπλυμα, η ενδοϋπεζωκοτική χρήση ινωδολυτικών ουσιών, η εισαγωγή μικρού εύρους καθετήρων υπό απεικονιστική καθοδήγηση, η πλευροπεριτοναϊκή παροχέτευση και η υποβοηθούμενη από βίντεο θωρακοσκοπική χειρουργική (video-assisted thoracoscopic surgery, VATS).

Πολλά από τα κεφάλαια είναι χρήσιμα για τους Γενικούς Ιατρούς αλλά και για τους Εντατικολόγους, καθώς έχουν καλυφθεί πρακτικά όλα τα αίτια εξωπνευμονικών αιτίων υπεζωκοτικής συλλογής με μια καλά δομημένη ταξινόμηση, που περιλαμβάνει τις υπεζωκοτικές συλλογές σε αιματολογικές, καρδιολογικές, γυναικολογικές και γαστρεντερικές παθήσεις. Εξετάζονται επίσης οιι υπεζωκοτικές παθήσεις σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, ένα συχνό πρόβλημα σε πολλά μέρη του κόσμου στις μέρες μας, καθώς και οι υπεζωκοτικές συλλογές σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ και σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Οι Παιδίατροι θα αναζητήσουν απαντήσεις για τους ασθενείς τους στο Κεφάλαιο 39 που αναφέρεται στις υπεζωκοτικές παθήσεις στα παιδιά. Τα κλινικά προβλήματα του πνευμοθώρακα, του αιμοθώρακα και του χυλοθώρακα εξετάζονται εκτεταμένα στα αντίστοιχα κεφάλαια, ενώ το βιβλίο ολοκληρώνεται με δύο κεφάλαια από ιατρογενείς υπεζωκοτικές παθήσεις: εκείνες που προκαλούνται από ακτινοβολία και τις υπόλοιπες ιατρογρενρείς και σπάνιες παθήσεις, ώστε να μας υπενθυμίσουν τη βασική αρχή του “ωφελέειν ή μη βλάπτειν”. Τέλος, θα ήταν άδικο να μην τονίσει κανείς τα διαρκή εναύσματα που παρέχει το βιβλίο αυτό στους ερευνητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις παθήσεις του υπεζωκότα, καθώς παρέχει πληροφορίες για βιολογικούς δείκτες και θέματα μοριακής βιολογίας με χαρακτηριστικότερο το Κεφάλαιο 12 (“Translational Research in Pleural Disease”).

Έχοντας κατορθώσει να συλλέξει μια συγγραφική ομάδα διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών που παρέχουν τη διορατική τους άποψη, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια από τις πιο περιεκτικές συλλογές πληροφορίας πάνω στις υπεζωκοτικές παθήσεις στις μέρες μας. Η παρούσα Δεύτερη Έκδοση του βιβλίου είναι ανανεωμένη και πλήρως ενημερωμένη, ώστε να συμπεριλάβει τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των υπεζωκοτικών παθήσεων και θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τον κλινικό και τον ερευνητή για τα επόμενα χρόνια (πιθανότατα μέχρι μια Τρίτη έκδοσή του). Το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την περιφέρεια της Ελλάδας για να καταλήξει στο κέντρο των εξελίξεων της σύγχρονης Πνευμονολογίας, απλά μας κάνει ακόμη περισσότερο υπερήφανους.
© 2011 PNEUMON Magazine, Hellenic Bronchologic Society.
Developed by LogicONE Logo LogicONE