Please wait. Loading...
 
Αποστολή σε φίλο
 
Σύγχρονα Ενδιαφέροντα της Πνευμονολογίας
Άρθρο Σύνταξης

Πριν αρκετά χρόνια δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΗ ένα άρθρο για τα ενδιαφέροντα της Πνευμονολογίας στην Ελλάδα το 19881. Περίπου δύο στις δέκα ανακοινώσεις στα Ευρωπαϊκά Πνευμονολογικά συνέδρια αναφέρονταν στην βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Άλλα συχνά θέματα ήταν η μηχανική του πνεύμονα, οι αναπνευστικοί μύες και η αναπνευστική φαρμακολογία. Στα Ελληνικά συνέδρια της εποχής τα αντίστοιχα αντικείμενα ήταν η φαρμακολογία, η επιδημιολογία, η φυματίωση και τα επαγγελματικά νοσήματα. Τα ίδια περίπου θέματα απασχολούσαν και τα Ελληνικά Πνευμονολογικά περιοδικά.

Το ίδιο έτος το περιοδικό Chest δημοσίευσε μια ανασκόπηση για το επαγγελματικό βρογχικό άσθμα2. Στο τέλος αυτής της ανασκόπησης σημειώνονταν μερικές ερωτήσεις για τις οποίες δεν ήταν γνωστές οι απαντήσεις. Ποια είναι η επίπτωση του επαγγελματικού άσθματος στη βιομηχανία; Σε τι ποσοστό των ασθενών με άσθμα η νόσος οφείλεται σε επαγγελματική έκθεση; Μπορούν οι πάσχοντες εργαζόμενοι να επανέλθουν στην ίδια εργασία όταν τα επίπεδα της έκθεσης μειωθούν; Είναι προφανές πως όλες αυτές οι ερωτήσεις την τελευταία εικοσαετία έχουν απαντηθεί. Τα επαγγελματικά νοσήματα, κύριο ερευνητικό αντικείμενο το 1988, δεν εξακολουθεί το 2008 να είναι συχνό ερευνητικό αντικείμενο στην Πνευμονολογία.

Πολύ αργότερα το 2000 σε ένα άρθρο στο περιοδικό Archives of Medical Research καταγράφονταν τα σημαντικότερα αντικείμενα στην Παθολογία3. Ως κυριότερες εξελίξεις στα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος καταγράφονταν η φλεγμονή στο άσθμα, η δημιουργία και η διάδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, η έγκαιρη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής και βέβαια η θεραπεία του ARDS. Δηλαδή καταγράφονταν θέματα με απήχηση σε νοσήματα της κοινότητας και στην εντατική θεραπεία. Έτσι το 2007 τα σημαντικότερα θέματα στην εντατική θεραπεία ήταν ο μηχανικός αερισμός, η πρόληψη των λοιμώξεων και της σήψης4. Θέματα πνευμονολογίας το ίδιο διάστημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης με κυκλοφωσφαμίδη και ιντερφερόνη γ, η διάγνωση και θεραπεία της πνευμονικής εμβολής, η γενετική του άσθματος, η διάδοση των κατευθυντήριων οδηγιών για την πνευμονία, οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο και η υποστήριξη των ασθενών στα τελικά στάδια της ζωής τους. Η διάγνωση της υπεζωκοτικής συλλογής με κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια, η πνευμονική υπέρταση, οι σύγχρονες μέθοδοι στη διάγνωση του καρκίνου πνεύμονα, οι μεταβολικές διαταραχές στο σύνδρομο απνοιών στον ύπνο αποτελούν επίσης σημαντικά αντικείμενα της Πνευμονολογίας τα τελευταία χρόνια5,6.

Αυτή η μικρή μελέτη των ενδιαφερόντων της Πνευμονολογίας τα τελευταία 20 χρόνια δείχνει ότι η ειδικότητά μας αλλάζει ή μάλλον διευρύνεται σε θέματα εργαστηριακής και μοριακής ιατρικής, φαρμακολογίας, διαταραχών του ύπνου, απεικονιστικών τεχνικών και εντατικής θεραπείας. Εκατό χρόνια πριν η φυματίωση ήταν το κύριο και ίσως το μοναδικό αντικείμενο αυτής της ειδικότητας. Είναι ίσως η μόνη ιατρική ειδικότητα που συνδέθηκε τόσο στενά με μία ασθένεια, την φυματίωση, από την οποία πήρε και το όνομά της. Η ίδια ειδικότητα τώρα μελετά με επιτυχία τις διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος από τον έλεγχο της αναπνοής μέχρι τις μεταβολικές διαταραχές. Παρόλα αυτά η ειδικότητά μας δεν έχασε τον κοινωνικό της προσανατολισμό στα νοσήματα του περιβάλλοντος και τα λοιμώδη νοσήματα.

Μια πρόσφατη μελέτη σε Έλληνες ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς έδειξε ότι το επιστημονικό ενδιαφέρον κάθε ειδικότητας ήταν καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή της από τους νεότερους συναδέλφους μας. Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο που καταγράφονταν επίσης ήταν το πρότυπο του Πανεπιστημιακού δασκάλου7. Η μελέτη της πορείας της ειδικότητάς μας τα τελευταία 20 χρόνια θα βοηθήσει τους νεότερους συναδέλφους μας που ή άρχισαν την ειδικότητα της Πνευμονολογίας να κάνουν τις καλύτερες επιλογές για την ανάπτυξη της ειδικότητάς μας.

Image 1

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

    1. Γουργουλιάνης Κ, Τσίπρα Σ, Τρακόπουλος Γ. Σύγχρονα ενδιαφέροντα της Πνευμονολογίας. Ιατρική 1991; 60(Συμπλήρωμα): 64:56-58.

    2. Chan-Yeung M. Occupational asthma update. Chest 198, 93:407-411.

    3. Lopez-Jimenez F, Brito M, Ande YW, Scheinberg P. Update in internal medicine. Arch of med res 2000, 31:329-352.

    4. Fowler RA, Adhikari NK, Scales DC, Lee WL, Rubenfeld GD. Update in critical care 2007. Am J Respir Crit Care Med 2008, 177:808-819.

    5. Weinberger SE. Update in pulmonary medicine. Ann Intern Med 2006, 144:358-363.

    6. Heffner JE. Update in pulmonary medicine. Ann Intern Med 2006, 145:765-773.

    7. Πεχλιβανίδου Α, Σουζιώτης Κ, Καλαφάτη Μ, και συν. Διερεύνηση των κριτηρίων που επηρεάζουν την επιλογή ιατρικής ειδικότητας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, 25:167-176.

 

© 2011 PNEUMON Magazine, Hellenic Bronchologic Society.
Developed by LogicONE Logo LogicONE