Please wait. Loading...
 
Αποστολή σε φίλο
 
Λοβός της αζύγου
Περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς με λοβό της αζύγου και παρουσιάζεται το χειρουργικό παρασκεύασμα του άνω λοβού του ασθενούς αυτού. Πνεύμων 2006, 19(3):258-260.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ακτινολόγοι και οι κλινικοί γιατροί, συμπεριλαμβανομένων και των πνευμονολόγων, είναι εξοικειωμένοι με την ακτινολογική απεικόνιση του λοβού της αζύγου στην απλή ακτινογραφία ή στην υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ) του θώρακα. Ελάχιστοι όμως έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τα ακτινολογικά με τα παθολογοανατομικά ή τα χειρουργικά ευρήματα.

Σ' αυτό το άρθρο περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς με λοβό της αζύγου και παρουσιάζεται το χειρουργικό παρασκεύασμα του άνω λοβού του ασθενούς αυτού.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Εικόνα 1. Υπολογιστική τομογραφία του θώρακα στο ύψος του τρίτου θωρα-
κικού σπονδύλου. Στον δεξιό άνω λοβό του πνεύμονα απεικονίζεται σκίαση εκ
μαλακών ιστών διαμέτρου περίπου 2 εκμ. με ασαφή όρια. Επίσης απεικονίζεται
λοβός της αζύγου φλέβας, ο οποίος αφορίζεται από το λοιπό παρέγχυμα
του άνω λοβού με σχεδόν ημιελλειπτική, σχετικώςπαχιά γραμμή, που αρχίζει από
τον τοιχωματικό υπεζωκόταπαρασπονδυλικώς, πορεύεται εντός του δεξιού ημιθω-
ρακίου με το κυρτό προς τα έξω, σε σχήμα C, και καταλήγει στο μεσοθωράκιο,
στη σκίαση της άνω κοίλης φλέβας, όπου εκβάλλει η άζυγος φλέΆνδρας 64 ετών, καπνιστής, που επρόκειτο να χειρουργηθεί για διόρθωση βουβωνοκήλης, υποβλήθηκε στον συνήθη προεγχειρητικό έλεγχο. Η απλή ακτινογραφία και η επακολουθήσασα ΥΤ του θώρακα (Εικόνα 1) αποκάλυψαν ως τυχαίο εύρημα λοβό της αζύγου και σκίαση εκ μαλακών ιστών διαμέτρου περίπου 2 εκμ. στον δεξιό άνω λοβό. Στην εγχείρηση βρέθηκε ο όζος του άνω λοβού. Ο άνω λοβός είχε ένα λοβαίο και τρεις τμηματικούς βρόγχους και η αγγείωσή του δεν παρουσίαζε παραλλαγές. Όμως, ήταν ατελώς χωρισμένος σε δύο μικρότερους «λοβούς», οι οποίοι ενώνονταν στην πύλη του λοβού. Ο κυρίως άνω λοβός, όπου εντοπιζόταν ο όζος, κατελάμβανε τα δύο τρίτα έως τρία τέταρτα του όλου πνευμονικού παρεγχύματος του λοβού. Ο λοβός της αζύγου ήταν μία προσεκβολή, σαν γλώσσα, του πνευμονικού παρεγχύματος (Εικόνα 2), η οποία αποτελούσε το υπόλοιπο ένα τέταρτο έως ένα τρίτο του όλου λοβού. Χωριζόταν από τον κυρίως άνω λοβό με την πτυχή της αζύγου φλέβας, η οποία είναι γνωστή και ως μεσοάζυγος. Αυτή η πτυχή, η οποία προσέφερε «ανάρτηση» στην άζυγο φλέβα, απαρτιζόταν από δύο πέταλα του τοιχωματικού υπεζωκότα. Εκκινούσε από την κορυφή του ημιθωρακίου και φερόμενη προς τα κάτω και έξω έφθανε μέχρι το ύψος της δεξιάς τραχειοβρογχικής γωνίας, όπου περιέβαλλε την άζυγο φλέβα. Μεταξύ αυτής της πτυχής και του μεσοθωρακίου υπήρχε θύλακος, ο οποίος αφοριζόταν προς τα έσω από το μεσοπνευμόνιο πέταλο του υπεζωκότα, προς τα άνω από την πτυχή της αζύγου φλέβας, προς τα πίσω από τον τοιχωματικό υπεζωκότα που επάλειφε τη σπονδυλική στήλη και τις σπονδυλοπλευρικές αρθρώσεις, και προς τα έξω και εμπρός από την πτυχή της αζύγου φλέβας. Μέσα σε αυτόν το θύλακο βρισκόταν «εγκολεασμένος» ο λοβός της αζύγου.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε δεξιά άνω λοβεκτομή. Η μετεγχειρητική του πορεία ήταν ομαλή. Η παθολογοανατομική εξέταση του χειρουργικού παρασευάσματος έδειξε αδενοκαρκίνωμα Τ1Ν0Μ0, Σταδίου Ια.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Εικόνα 2. Χειρουργικό παρασκεύασμα του δεξιού άνω λοβού του πνεύμονα
με τον λοβό της αζύγου φλέβας. Το βέλος δείχνει το βρογχογενές καρκίνωμα,
το οποίο προκαλεί εισολκή του σπλαχνικού υπεζωκότα του κυρίως άνω λοβού.
Ο λοβός της αζύγου έχει σχήμα γλώσσας. Αυτός ο λοβός βρέθηκε πίσω και
κάτω από την άζυγο φλέβα εγκολεασμένος μέσα σε θύλακο παρεμβαλλόμενος
μεταξύ του μεσοπνευμόνιου πετάλου του υπεζωκότα και της πτυχής της αζύγου
, η οποία προσέφερε «ανάρτηση» στην άζυγο φλέβα.

Ο λοβός της αζύγου φλέβας ή απλώς λοβός της αζύγου, όπως συνήθως αποκαλείται στην καθημερινή πράξη, είναι μία παραλλαγή ανάπτυξης του δεξιού άνω λοβού του πνεύμονα. Απαντάται στο 1% των ανατομικών παρασκευασμάτων και σε περίπου 0,4% των ακτινογραφιών του θώρακα1.

Εμβρυολογικώς, ένα από τα πρόδρομα αγγεία της αζύγου φλέβας είναι η δεξιά οπίσθια κύρια φλέβα, η οποία είναι εξωυπεζωκοτικό όργανο. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό το αγγείο πορευόμενο πάντοτε εξωυπεζωκοτικώς στο οπίσθιο τοίχωμα του θώρακα, μετακινείται ουραίως παρακάμπτοντας την κορυφή του πνεύμονα και εκβάλλει στην άνω κοίλη φλέβα λίγο πάνω από το ύψος της δεξιάς τραχειοβρογχικής γωνίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, κατ' αυτήν τη μετακίνησή του αδυνατεί να παρακάμψει την κορυφή του πνεύμονα και παρασύροντας τον τοιχωματικό υπεζωκότα διαχωρίζει το παρέγχυμα του άνω λοβού σε δύο μικρότερους «λοβούς»: τον λοβό της αζύγου προς τα έσω και τον κυρίως άνω λοβό προς τα έξω. Ο λοβός της αζύγου αφορίζεται προς τα έσω από το μεσοπνευμόνιο πέταλο του υπε- ζωκότα και προς τα έξω από την πτυχή της αζύγου, η οποία απεικονίζεται στην ακτινογραφία και στην ΥΤ του θώρακα ως σχισμή της αζύγου. Τα ανατομικά στοι χεία, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία αυτής της σχισμής, είναι εκ των έξω προς τα έσω: το πέταλο του σπλαχνικού υπεζωκότα του κυρίως άνω λοβού, η πτυχή της αζύγου, η οποία αποτελείται από τα δύο πέταλα του τοιχωματικού υπεζωκότα που την απαρτίζουν και από τον χαλαρό συνδετικό ιστό που παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών, και το πέταλο του σπλαχνικού υπεζωκότα του λοβού της αζύγου.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Felson B. The lobes and the interlobar pleura: fundamental roentgen considerations. Am J Med Sci 1955; 230:572-584.
  2. Mata J, Caseres J, Alegret X, Coscojuela P, De Marcos JA. Imaging of the azygos lobe: Normal anatomy and variations. Am J Radiol 1991; 156:931-937.
  3. Caceres J, Mata JM, Andreu J. The azygos vein: normal variants that may simulate disease. Eur J Roadiol 1998; 27:15-20.
© 2011 PNEUMON Magazine, Hellenic Bronchologic Society.
Developed by LogicONE Logo LogicONE