Please wait. Loading...
 
Αποστολή σε φίλο
 
H πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου (πολυυπνογραφία) και το εργαστήριο ύπνου
Εμμ. Βαγιάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το εργαστήριο ύπνου περιλαμβάνει ήσυχο, μονόκλινο δωμάτιο που κοιμάται ο εξεταζόμενος και ξεχωριστό χώρο που βρίσκονται τα καταγραφικά μηχανήματα και το προσωπικό που παρακολουθεί την καταγραφή. Από τους διάφορους τύπους μελέτης ύπνου η κλασσική πολυσωματοκαταγραφική μελέτη, δηλαδή αυτή που καταγράφει, εκτός των αναπνευστικών παραμέτρων, και τις παραμέτρους σταδιοποίησης του ύπνου (το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το ηλεκτρομυογράφημα και το ηλεκτροοφθαλμογράφημα) είναι η πιο αξιόπιστή εξέταση και θεωρείται ως η εξέταση αναφοράς. Το αποτέλεσμα της μελέτης ύπνου δεν πρέπει να βασίζεται στην αυτόματη ανάλυση των δεδομένων από το πρόγραμμα ανάλυσης αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε διόρθωση της αυτόματης ανάλυσης από έμπειρο προσωπικό για την αποφυγή σοβαρών σφαλμάτων. Η συνταγογράφηση της συσκευής CPAP προϋποθέτει μελέτη ύπνου με τη συσκευή για την τιτλοποίηση της κατάλληλης πίεσης. Η χρήση της συσκευής μια νύχτα στο νοσοκομείο είναι χρήσιμη και για την ασφάλεια του ασθενούς διότι αν εμφανιστούν επιπλοκές θα επιλυθούν σε ελεγχόμενο και ασφαλή χώρο. Η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΦΕΚ που την προσδιορίζει, περιλαμβάνει και τις παραμέτρους σταδιοποίησης του ύπνου (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, κ.λπ.). Η μελέτη πρέπει να εκτελείται σε εξειδικευμένες κλινικές νοσοκομείων που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και στελεχώνονται από ιατρούς με αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η αποδεδειγμένη εμπειρία, διεθνώς, προϋποθέτει εκπαίδευση έξι ως 18 μηνών. Πνεύμων 2004, 17(2):138-144.

Το εργαστηριο υπνου

Το εργαστήριο ύπνου είναι ο χώρος που πραγματοποιείται η μελέτη ύπνου, η οποία κατά κανόνα γίνεται κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου. Το εργαστήριο ύπνου περιλαμβάνει ένα ήσυχο (το ιδεώδες είναι το ηχομονωμένο), μονόκλινο δωμάτιο στο οποίο κοιμάται ο εξεταζόμενος και ένα δεύτερο χώρο, στον οποίο βρίσκονται τα καταγραφικά μηχανήματα και το προσωπικό που παρακολουθεί τη μελέτη. Ο διαχωρισμός των δυο χώρων είναι απαραίτητος, δεδομένου ότι ασθενής, καταγραφικά μηχανήματα και προσωπικό δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Επίσης είναι απαραίτητο ο ασθενής να κοιμάται μόνος, μιας και η παρουσία άλλων ασθενών, στον ίδιο χώρο, αλλοιώνει την εξέταση.

Διαγνωστικη μελετη υπνου

Ανάλογα με την παρουσία ή όχι προσωπικού που παρακολουθεί την καταγραφή (sleep technician), οι μελέτες ύπνου διαιρούνται σε παρακολουθούμενες (attended) και μη παρακολουθούμενες (unattended)1,2. Στις παρακολουθούμενες μελέτες, ο τεχνικός παρακολουθεί τόσο την καταγραφή όσο και τον ασθενή.

Η παρακολούθηση της καταγραφής έχει μεγάλη αξία διότι ο τεχνικός διορθώνει άμεσα ό,τι πρόβλημα προκύψει, όπως μετακίνηση και αποκόλληση ηλεκτροδίων ή παράσιτα (artifacts) και αποτρέπει έτσι την απώλεια δεδομένων της καταγραφής. Η παρακολούθηση του ασθενούς έχει να κάνει με την ασφάλειά του, με τις ανάγκες του (π.χ. ούρηση) και με ότι άλλο σύμβαμα προκύψει.

Υπάρχουν και μη παρακολουθούμενες μελέτες ύπνου που γίνονται εντός του εργαστηρίου ή και στο σπίτι του ασθενούς. Στις μη παρακολουθούμενες μελέτες, ο ασθενής συνδέεται με το καταγραφικό αλλά ο τεχνικός δεν έχει εικόνα της καταγραφής και έτσι δεν μπορεί να ανιχνεύσει έγκαιρα την απώλεια σημάτων, την αποκόλληση των ηλεκτροδίων ή του οξύμετρου.

Αν ο ασθενής βρίσκεται εντός του εργαστηρίου, τότε, με την άμεση παρακολούθηση του ασθενούς, ο τεχνικός μπορεί να αντιληφθεί το πρόβλημα και να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Αν όμως ο ασθενής βρίσκεται μακριά, τότε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα διότι δεν μπορεί να γίνει καμία διόρθωση. Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με υπνική άπνοια έχουν ανήσυχο ύπνο, με κινήσεις και τινάγματα του σώματος και των άκρων, εγέρσεις από το κρεβάτι και αρκετές επισκέψεις στην τουαλέτα για ούρηση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να αποκολλούνται συχνά τα ηλεκτρόδια ή και το οξύμετρο και οι τελευταίες αυτές εξετάσεις να έχουν τελικά μειωμένη αξία.

Από την άποψη των παραμέτρων που καταγράφονται, οι μελέτες ύπνου είναι βασικά δυο ειδών: Η πρώτη είναι η πλήρης πολυυπνογραφία ή πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου (standard polysomnography)2,3. Στην πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου μετριούνται παράμετροι απαραίτητοι για τη σταδιοποίηση του ύπνου και παράμετροι του αναπνευστικού1. Οι παράμετροι που καταγράφονται είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα δυο έως τεσσάρων απαγωγών, το ηλεκτροοφθαλμογράφημα αριστερού και δεξιού οφθαλμού, το ηλεκτρομυογράφημα του υπογενειδίου και του πρόσθιου κνημιαίου μυός, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, η ροή αέρος στη μύτη και στο στόμα, η κίνηση του θώρακος και της κοιλιάς, ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης με οξύμετρο και η θέση του σώματος κατά τον ύπνο (ύπτια, αριστερή ή δεξιά πλάγια). Ενίοτε μικρόφωνο κολλημένο πάνω από την τραχεία καταγράφει το ροχαλητό.

Η καταγραφή των παραμέτρων που σταδιοποιούν τον ύπνο είναι απαραίτητη για να δούμε εάν ο εξεταζόμενος κοιμήθηκε και πόσο2,3. Είναι συνηθισμένο οι εξεταζόμενοι στο εργαστήριο ύπνου να αναφέρουν ότι κοιμήθηκαν ελάχιστα ή και καθόλου, χωρίς αυτό να είναι αληθές. Ο ακριβής χρόνος ύπνου είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό του υπνοαπνοικού δείκτη (Δ.Α.Υ., Δείκτης Απνοιών-Υποπνοιών ή A.H.I., Αpnea Hypopnea Index)4 που είναι ο σοβαρότερος δείκτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης της ύπαρξης ή της βαρύτητας της νόσου. Η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου είναι απαραίτητη στις μελέτες που γίνονται και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς λόγους διότι μόνον αυτή μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή Δ.Α.Υ. (Α.H.I.).

Το δεύτερο είδος μελέτης ύπνου είναι η μέτρηση μόνον των αναπνευστικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια του ύπνου (απλοποιημένη μελέτη, simplified stu­dy)5,6, ενώ ενίοτε συνυπάρχει και ΗΚΓγράφημα. Η καταγραφή αυτή δεν έχει επίσημο όνομα στην Ελλάδα ούτε έχει θεσμοθετηθεί, είναι δε μελέτη χαμηλότερου κόστους, τόσο από άποψη εξοπλισμού όσο και από άποψη ανθρώπινης εργασίας. Αναπόφευκτα είναι και εξέταση χαμηλότερης αξιοπιστίας, η οποία είναι χρήσιμη για την επιβεβαίωση της διάγνωσης σε βαριά περιστατικά, το δε αρνητικό αποτέλεσμα πρέπει να λαμβάνεται υπ'όψιν με μεγάλη επιφύλαξη5.

Άλλο μειονέκτημα της απλοποιημένης μελέτης ύπνου, είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση άλλων παθήσεων που προκαλούν υπνηλία (ναρκοληψία, νυχτερινές μυοκλονίες, σύνδρομο αυξημένων αντιστάσεων των ανώτερων αεραγωγών) λόγω περιορισμένου αριθμού καναλιών καταγραφής των απαραίτητων παραμέτρων5,6. Στο σύνδρομο αυξημένων αντιστάσεων των ανώτερων αεραγωγών (upper airway resistance), δεν έχουμε τις τυπικές άπνοιες ή υπόπνοιες. Η αυξημένη όμως εισπνευστική προσπάθεια που απαιτείται για τη δίοδο του αέρα από τους μισοφραγμένους αεραγωγούς προκαλεί ΗΕΓγραφικές αφυπνίσεις.

Κατά τον τελευταίο και επικρατέστερο ορισμό, υπόπνοια είναι η μείωση της ροής του αέρα ή των αναπνευστικών κινήσεων κατά 30% τουλάχιστον επί 10 sec ή και περισσότερο που οδηγεί σε αποκορεσμό της αιμοσφαιρίνης κατά 4% τουλάχιστον.9

Επειδή η ανάλυση της καταγραφής είναι εργώδης διαδικασία, όλα τα καταγραφικά μηχανήματα έχουν προγράμματα αυτόματης ανάλυσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, αν και δυστυχώς, κανένα μέχρι στιγμής πρόγραμμα δεν είναι πλήρως αξιόπιστο. Τα συχνότερα λάθη της αυτόματης ανάλυσης αφορούν κυρίως στον διαχωρισμό του ύπνου REM από την εγρήγορση και τη διάκριση των κεντρικών από τις αποφρακτικές άπνοιες. Για τους λόγους αυτούς, η αυτόματη ανάλυση χρειάζεται οπωσδήποτε διορθώσεις (manual scοring). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ήπιες και μέσης βαρύτητας περιπτώσεις και σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, οι οποίοι, λόγω χαμηλού κορεσμού της αιμοσφαιρίνης, μπορούν λανθασμένα να εκληφθούν ως πάσχοντες.

Μια μελέτη ύπνου, οφείλει στο πόρισμά της να αναφέρει ποιές παράμετροι μετρήθηκαν.1 Ένα δείγμα της καταγραφής όπου φαίνονται τα παθολογικά ευρήματα και ιδίως οι καρδιακές αρρυθμίες, είναι χρήσιμο να συνοδεύει το πόρισμα. (βλέπε δείγματα καταγραφής, Εικόνα 1).

Image 1
Εικόνα 1. Τυπική εικόνα άπνοιας στην πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου. Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζονται κατά σειρά το οφθαλμογράφημα του αριστερού και δεξιού οφθαλμού, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα τεσσάρων απαγωγών, το ηλεκτρομυογράφημα του υπογενειδίου, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, η ροή αέρος από τη μύτη και το στόμα, οι κινήσεις του θώρακα και της κοιλιάς, ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης και το ροχαλητό. Ο ασθενής εμφανίζει αποφρακτικού τύπου άπνοιες και παράδοξη αναπνοή (αντίθετες κινήσεις θώρακος- κοιλίας) κατά την διάρκεια των απνοιών. Η άπνοια τελειώνει με ηλεκτροεγκεφαλική αφύπνιση.

Μελετη υπνου για την τιτλοποιηση (titration) της πιεσης CPAP

Εφόσον η πρώτη μελέτη ύπνου επιβεβαιώσει τη διάγνωση του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο και ο θεράπων ιατρός εκτιμήσει ότι ο ασθενής έχει ένδειξη να αντιμετωπισθεί με συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης εισ­πνοής (continuous positive airway pressure, CPAP) απαιτείται να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη μελέτη ύπνου για δοκιμή εφαρμογής της CPAP. Στη δεύτερη αυτή μελέτη, ο ασθενής συνδέεται με το καταγραφικό μηχάνημα και φοράει τη συσκευή CPAP.

Η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου είναι στην περίπτωση αυτή απαραίτητη διότι πρέπει να ελεγχθεί εάν οι άπνοιες διορθώνονται σε όλα τα στάδια και θέσεις του ύπνου και να επιβεβαιωθεί ότι αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική του ύπνου χωρίς ηλεκτροεγκεφαλογραφικές αφυπνίσεις2,3. Πράγματι, αφυπνίσεις μπορεί να εμφανίζονται παρά τη διόρθωση των απνοιών και των υποξαιμιών λόγω έντονων εισπνευστικών προσπαθειών. Η καταγραφή παρακολουθείται και γίνεται βαθμιαία αύξηση της πίεσης της CPAP μέχρις ότου να εξαφανισθούν οι άπνοιες, οι υπόπνοιες και το ροχαλητό σε όλες τις θέσεις και τα στάδια του ύπνου. Με την αποκατάσταση της αναπνοής αποκαθίσταται και ο ύπνος και δεν παρατηρούνται ηλεκτροεγκεφαλογραφικές αφυπνίσεις. Η χαμηλότερη πίεση με την οποία επιτυγχάνονται τα παραπάνω, αναφέρεται ως η άριστη πίεση (optimum pressure) και αυτή χρησιμοποιείται για την κατ' οίκον θεραπεία.

Η χρησιμοποίηση αυτόματων συσκευών που ρυθμίζουν μόνες τους την πίεση σε συνδυασμό με παρακολουθούμενη ή μη παρακολουθούμενη μελέτη ύπνου δεν είναι αποδεκτή μέθοδος για την τιτλοποίηση (titration) της κατάλληλης πίεσης της συσκευής CPAP.7 Πάντα η τιτλοποίηση της πίεσης πρέπει να γίνεται από τον ειδικό, με άμεση παρακολούθηση της πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης ύπνου.

Ενδειξεις για την πολυσωματοκαταγραφικη μελετη υπνου1-3

Η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου ενδείκνυται για τη διάγνωση των αναπνευστικών διαταραχών που σχετίζονται με τον ύπνο. Υποψήφιοι είναι: α) ασθενείς με συμπτώματα ενδεικτικά της υπνικής άπνοιας, όπως χρόνιο ροχαλητό με παύσεις, αφυπνίσεις με αίσθημα ασφυξίας, νυχτερινή συχνουρία, αυξημένες νυχτερινές εφιδρώσεις, αναγωγές γαστρικού περιεχομένου κατά τον ύπνο, πρωινοί πονοκέφαλοι και καρηβαρία, ημερήσια υπνηλία, μείωση μνήμης, προσοχής και παρατηρητικότητας, β) ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, οι οποίοι παρουσιάζουν δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια ή πολυερυθραιμία που δεν δικαιολογείται από την ημερήσια PaO2 (PaO2>55 mmHg), γ) ασθενείς που παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια του ύπνου εναλλαγές βραδυκαρδίας-ταχυκαρδίας, διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγιμότητας και έκτοπες κοιλιακές συστολές που είναι περισσότερες στον ύπνο από ότι στην εγρήγορση και η δ) ασθενείς με υπέρταση και ροχαλητό ακόμα και αν ελλείπει οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα.

Για την καλύτερη κατανόηση των ενδείξεων υλοποίησης της μελέτης ύπνου, θεωρούμε χρήσιμη την παράθεση των παρακάτω δύο αλγορίθμων *MSLT (multiple sleep latency test): Εξέταση κατά την οποία ο ασθενής παραμένει στο εργαστήριο ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας και αφήνεται ήρεμος επί 20 λεπτά να κοιμηθεί. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές, κάθε 2 ώρες π.χ. 8:00 π.μ., 10:00 π.μ., 12:00 το μεσημέρι και 02:00 μ.μ.

*UARS (upper-airway resistance syndrome): Εμφάνιση υπνηλίας σε άτομα που ροχαλίζουν λόγω ηλεκτροεγκεφαλικών αφυπνίσεων που οφείλονται σε έντονες εισπνευστικές προσπάθειες χωρίς να υπάρχουν οι τυπικές άπνοιες και υπόπνοιες

*PLMs (periodic limb movements): Περιοδικές κινήσεις των ποδιών που προκαλούν ηλεκτροεγκεφαλογραφικές αφυπνίσεις και πιθανόν υπνηλία.

*OSA (obstructive sleep apnea).

 

Image 2
 
Image 3

 

Θεσμικο πλαισιο λειτουργιας εργαστηριων υπνου στην Ελλαδα

Η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου (standard polysomnography) έλαβε το όνομα αυτό και θεσμοθετήθηκε το 1991 (ΦΕΚ 156Α Π.Δ. 427 11/10/1991), είχε δε κοστολογηθεί στις 50.000 δραχμές (147 Ευρώ), ποσόν που παραμένει έως σήμερα. Στην πρώτη αυτή εκδοχή συμπεριελάμβανε και μέτρηση της οισοφάγειας πίεσης. Το 1994 το Κ.Ε.Σ.Υ. (Αριθμός Απόφασης 5 της 105ης ολομέλειας 4/3/1994) αποφάσισε ότι: Οι εξετάσεις πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης ύπνου, θα πρέπει να εκτελούνται σε εξειδικευμένες κλινικές νοσοκομείων που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή, από Ειδικούς Πνευμονολόγους με ανάλογη εμπειρία.

Με την απόφαση 16 της ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ. 20-7-1995 που ισχύει έως σήμερα, η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου περιλαμβάνει:

- Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα δυο απαγωγών

- Ηλεκτροοφθαλμογράφημα δυο απαγωγών

- Ηλεκτρομυογράφημα υπογενειδίου μυός

- Ηλεκτρομυογράφημα πρόσθιου κνημιαίου μυός

- Ηλεκτροκαρδιογράφημα μιας απαγωγής

- Ροή αέρος στη μύτη και στο στόμα

- Κίνηση θωρακικού τοιχώματος

- Κίνηση κοιλιακού τοιχώματος

- Κορεσμός αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι: "Η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου να γίνεται σε εξειδικευμένες κλινικές νοσοκομείων που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή" αλλά τώρα "από έμπειρους ιατρούς πνευμονολόγους ή νευρολόγους ή ψυχίατρους ή νευρολόγους ψυχίατρους" (προστίθενται και οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι). Επίσης τονίζει πάλι ότι: "Οι γιατροί που ασχολούνται με την μελέτη ύπνου πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο". Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες των αρμοδίων Ιατρικών Εταιρειών ύπνου και τις προτάσεις προς το ΚΕΣΥ, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιά είναι η "αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο" ούτε ποιά είναι "η απαραίτητη υποδομή". Στο πλαίσιο αυτής της σύγχυσης λειτουργούν "εργαστήρια" ύπνου, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, από πνευμονολόγους, χωρίς την κατάλληλη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, χωρίς ούτε την κατάλληλη υποδομή χώρων ούτε καταγραφικών μηχανημάτων.

Οι απαντήσεις των εξετάσεων τέτοιων εργαστηρίων δίδονται στους ασθενείς χωρίς να προηγηθεί ανάλυση της καταγραφής (scoring) και συχνά οι εξετάσεις γίνονται με καταγραφή μόνον των παραμέτρων του αναπνευστικού (παράτυπο, διότι η περιγραφή της εξετάσεως στο ΦΕΚ προβλέπει και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτροοφθαλμογράφημα και ηλεκτρομυογράφημα και βάσει αυτής υπογράφονται οι συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία).

Η αδυναμία των Πευμονολόγων και των θεσμικών τους οργάνων να επιβάλλουν ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο (όπως π.χ. στην απαραίτητη εκπαίδευση) έχει οδηγήσει τις ιατρικές εταιρείες άλλων ειδικοτήτων, κυρίως των ωτορινολαρυγγολόγων, να διεκδικούν το δικαίωμα πραγματοποίησης μελετών ύπνου.

Η γνώμη όλων σχεδόν των ειδικών στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, είναι ότι για την ανάληψη ευθύνης γνωμάτευσης των μελετών ύπνου και χειρισμό των ασθενών αυτών είναι απαραίτητη τουλάχιστον εξάμηνη εκπαίδευση, μετά την ειδικότητα, σε ειδικό κέντρο ύπνου. Σε χώρες του εξωτερικού η εκπαίδευση αυτή είναι από 6 έως 18 μήνες (π.χ. Γερμανία 18 μήνες) και συχνά απαιτούνται εξετάσεις για την αναγνώριση της (π.χ. ΗΠΑ). Ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στο κείμενο της American Academy of Sleep Medicine, με τίτλο "Standards for accreditation of a sleep-related breathing laboratory" έκδοση Μαρτίου 2002 (e-mail: aasm@aasmnet.org).

Τέλος, η ανάληψη δαπάνης από Ασφαλιστικούς φορείς της προμήθειας συσκευών CPAP έγινε με απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ το 1991 (Αριθμός Απόφασης 17 της 90ης ολομέλειας 5/12/1991) και με υπουργική απόφαση που επακολούθησε, στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: "Λόγω του υψηλού κόστους της συσκευής, η γνωμάτευση για τη χρήση CPAP πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση από την πρώτη και δεύτερη πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου στην οποία θα είναι εμφανής η σταδιοποίηση του ύπνου, ο ποσοτικός προσδιορισμός της αναπνευστικής λειτουργίας και η διόρθωση των διαταραχών με τη χρήση της συσκευής CPAP".

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. American Thoracic Society. Medical Section of the American Lung Association. Indications and Standards for Cardiopulmonary Sleep Studies. Am Rev Respir Dis 1989:559-568

2. Practice Parameters for the Indications for Polysomnography and Related Procedures. American Sleep Disorders Association Standards of Practice Committee. Sleep 1997; 20(6):406-422.

3. Chesson AL Jr., Ferber RA, Fry JM et al. The Indications for Polysomnography and Related Procedures. An American Sleep Disorders Association Review. Sleep 1997; 20(6):423-487.

4. Sleep-Related Breathing Disorders in Adults. Recommendations for Syndrome Definition and Measurement Techniques in Clinical Research. American Academy of Sleep Medicine. Sleep 1999; 22(5):667-689.

5. American Sleep Disorders Association Standards of Practice: Practice parameters for the use of portable recording in the assessment of obstructive sleep apnea Sleep 1994; 17:372-377.

6. Ferber R, Millman R, Coppola M, et al. American Sleep Disorders Association Standards of Practice: Portable recording in the assessment of obstructive sleep apnea. Sleep 1994; 17:378-392.

7. Berry RB, Parish JM, Hartsek M, et al. The use of autotitrating continuous positive airway pressure for treatment of adult obstructive sleep apnea. An American Academy of Sleep Medicine Review. Sleep 2002; 25:148-73.

8. Rechtschaffen A, Kales A. A manual of standardized terminology, techniques and scoring systems for sleep stages of human subjects. Washington, DC. National Institute of Health 1968; Publ No 204.

9. Meoli AL, Casey KR, et al. Hypopnea in Sleep-Disordered Breathing in Adults. Sleep 2001; 24(4):469-70..

© 2011 PNEUMON Magazine, Hellenic Bronchologic Society.
Developed by LogicONE Logo LogicONE