Please wait. Loading...
 
Αποστολή σε φίλο
 
Από τη Συντακτική Επιτροπή

Aγαπητοί αναγνώστες του περιοδικού

 

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού "Πνεύμων" για το 2000 είναι μία ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Πιστεύουμε ότι τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας μας αποτελούν περίοδο αρκετή για την αξιολόγηση της πορείας του περιοδικού, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε με τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια των συγγραφέων και αναγνωστών Πνευμονολόγων και των μελών της Συντακτικής Επιτροπής.

Όταν ανέλαβε η νέα Συντακτική Επιτροπή, το περιοδικό "Πνεύμων" είχε ήδη την προϊστορία του και είχε καταξιωθεί στη συνείδηση του χώρου της ειδικότητάς μας. Με την εκ μέρους μας συνέχεια της έκδοσής του, το περιοδικό απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο κύρος, χάρις στην εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλατε τη Συντακτική Επιτροπή, όπως αυτή εκφράσθηκε στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό εργασιών που υποβάλατε προς δημοσίευση.

Κατά το διάστημα από την άνοιξη του 1996 έως σήμερα, έχουν εκδοθεί 15 τεύχη, 2 μονοθεματικά συμπληρώματα και 5 τεύχη με τις εργασίες των Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας και τις περιλήψεις του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, ενώ για το 2000, εκτός από τα κανονικά τεύχη, έχουμε ετοιμάσει και δύο ακόμη μονοθεματικά συμπληρώματα.

Κατά την τελευταία τετραετία, στη Συντακτική Επιτροπή έχουν σταλεί 131 εργασίες οι οποίες, βάσει του κανονισμού λειτουργίας του περιοδικού, υποβλήθηκαν σε διαδικασία κρίσης. Εκλεκτοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, συνέβαλαν με αίσθημα ευθύνης στην αξιολόγηση των εργασιών και σε ποσοστό 76% του συνόλου, οι εργασίες επεστράφησαν από τη Συντακτική Επιτροπή στους συγγραφείς με σχόλια και παρατηρήσεις προς διόρθωση, ενώ τελικά δεν δημοσιεύθηκε ποσοστό 14,5% του συνόλου των εργασιών. Τα άρθρα προέρχονται από συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, από δε την Αθήνα υποβάλλεται ποσοστό 76,5%.

Το περιοδικό αποστέλλεται δωρεάν σε 1.170 παραλήπτες, εκ των οποίων οι 985 είναι γιατροί Πνευμονολόγοι και στους υπόλοιπους περιλαμβάνονται γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, επιστημονικές εταιρείες και βιβλιοθήκες.

Στόχος της Συντακτικής Επιτροπής είναι η περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου της ύλης του περιοδικού, έτσι ώστε αυτό να καταστεί όχι μόνον βήμα για τους συγγραφείς αλλά και έντυπο ακόμη πιο ελκυστικό για τους αναγνώστες του. Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, αξιοποιούμε και την ειδική γνώση Ελλήνων και ξένων Πνευμονολόγων οι οποίοι, μέσω ανασκοπήσεων γενικού ενδιαφέροντος, συμβάλλουν στην ποιότητα της ύλης.

Ήδη από πέρυσι, το περιοδικό "Πνεύμων" βρίσκεται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mednet.gr/pneumon. Το σημαντικότερο όμως νέο για το περιοδικό μας, για το οποίο και αισθανόμαστε περήφανοι, είναι η αναμενόμενη, μετά από αυστηρότατη αξιολόγηση, ένταξή του ανάμεσα στα ελάχιστα εκείνα ελληνικά περιοδικά που πληρούν τα αποδεκτά κριτήρια σύνταξης, έκδοσης και λειτουργίας προκειμένου να αποδελτιώνονται στη βάση δεδομένων της ΙΑΤΡΟΤΕΚ (www.mednet.gr/iatrotek).

Η αποδοχή του περιοδικού μας αντανακλά την ποιότητα του έργου που παράγουν οι Έλληνες Πνευμονολόγοι, ενώ η υπαγωγή μας στο ΙΑΤΡΟΤΕΚ θα ανοίξει το δρόμο προς το διεθνές περιβάλλον και θα συμβάλλει στην αξιοποίηση της Ελληνικής Ιατρικής Βιβλιογραφίας μέσω του δικτύου.

Τέλος, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια επιτάχυνσης του χρόνου από την παραλαβή των εργασιών έως τη δημοσίευση και η συνέπεια των κριτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσής του. Η διαδικασία κρίσης, διορθώσεων από τους συγγραφείς και τελικής αξιολόγησης έχει γίνει αποτελεσματικότερη, δεδομένου ότι, κατά το τελευταίο διάστημα, ο αριθμός των υποβαλλομένων εργασιών υπερβαίνει κάθε προηγούμενο (24 εργασίες από την 1.1.2000). Το ευχάριστο αυτό γεγονός θα οδηγήσει αφ' ενός μεν σε διεύρυνση της ανά τεύχος ύλης και αφ' ετέρου και σε εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων τελικής δημοσίευσης, με στόχο την περαιτέρω αύξηση του κύρους της έκδοσης.

Αυτό το γράμμα αποτελεί και μία ευκαιρία να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους αυτούς που δούλεψαν για την έκδοση του περιοδικού κατά τα τελευταία τέσσερα αυτά χρόνια. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, οι κριτές, η γραμματέας του περιοδικού κ. Ε. Γιαννακού και ο υπεύθυνος εκτύπωσης κ. Μ. Στεφανάκης. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγραφείς που μας υπέβαλαν τις εργασίες τους, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερή ροή έκδοσης και τη βελτίωση της επιστημονικής ποιότητας του περιοδικού μας.

© 2011 PNEUMON Magazine, Hellenic Bronchologic Society.
Developed by LogicONE Logo LogicONE